O nas / jak działamy

  • Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych CHLO to organizacja pozarządowa działająca przy II Klinice Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Swoją działalność zainicjowało w marcu 2015 roku od samego początku z dużym wsparciem lekarzy chirurgów oraz osób pracujących w klinice.  Stowarzyszenie ma na celu wspieranie osób z otyłością olbrzymią w ich walce o zdrowsze i lepsze życie, w tym  pacjentów przygotowujących się do zabiegów bariatrycznych, jak również tych, którzy przeszli już operację.

 

Organizujemy cykliczne, comiesięczne spotkania Grupy Wsparcia, podczas których edukujemy pacjentów i dzielimy się swoimi doświadczeniami, bo nikt inny nie pokaże choremu, jak ma wyglądać jego dalsze życie niż osoba, która sama przeszła tę samą drogę i wygrała z otyłością, poprawiając tym samym stan zdrowia i komfort życia. Dzięki uprzejmości Czerwonej Chirurgii Grupa Wsparcia spotyka się na terenie Kliniki, a na spotkaniach gościmy lekarzy i innych specjalistów bezpośrednio związanych opieką nad pacjentami z otyłością. Dbamy o to, aby uczestnicy byli informowani rzetelnie i w przystępny sposób o procedurach kwalifikacji, sposobie przygotowania do zabiegów, samym procesie leczenia, a także o zaleceniach, których powinni przestrzegać, aby leczenie zakończyło się oczekiwanym efektem.

 

Stowarzyszenie w imieniu pacjentów prowadzi również działalność w zakresie poprawy organizacji opieki zdrowotnej nad osobami otyłymi, w tym zwiększenia dostępu do procedur bariatrycznych. Planujemy również działania edukacyjne skierowane do osób zagrożonych otyłością, jak również podnoszenie wiedzy wśród lekarzy pierwszego kontaktu i osób otyłych o możliwości chirurgicznego leczenia otyłóści

****************************************************************************************

Informujemy, że dnia 2 lipca 2016 godz. 12,00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Zarzadu Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO.Zebranie odbędzie się tradycyjnie w Bibliotece Czerwonej Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul.Kopernika 21

Planowany porządek zebrania:

1.    Powitanie członków.

2.    Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.

3.    Przedstawienie sprawozdania działalności Stowarzyszenia za rok 2015.

4.    Omówienie spraw związanych z przygotowan do kampanii przeprowadzanej przez nasze Stowarzyszenie

 

***********************************************************************************************************

 

Statystyczny człowiek leczy grypę, korzonki, nerwy, nadciśnienie, cukrzycę i wiele innych dolegliwości. W drastycznych sytuacjach korzystamy z pomocy chirurgów.

Pacjenci bariatryczni latami zmagają się z wieloma problemami zdrowotnymi, skazani na niepowodzenie i niechęć otoczenia.

Chcemy aby to się zmieniło.

Członkowie Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO podjęli bardzo poważną i odważną decyzję o chirurgicznym leczeniu swojej głównej dolegliwości jaką jest E066-otyłość olbrzymia. Teraz jesteśmy już bardziej świadomi jak walczyć o siebie i swoje zdrowie. Wiedzą chcemy się podzielić z zainteresowanymi osobami mającymi problem z dużą nadwagą. Wykorzystamy każdą nadarzającą się okazję aby uświadamiać o możliwości leczenia otyłości metodami chirurgicznymi nie tylko potencjalnych pacjentów ale również lekarzy pierwszego kontaktu, którzy jako pierwsi muszą wysłuchać i skierować do Poradni Chirurgicznej.

Mamy w planach działalność na rzecz informowania o tym jak się tyje najłatwiej a czego zrzucenie już nie jest tak łatwe. Chcemy stwarzać sytuacje przybliżające konsekwencje zaniedbań dietetycznych w dzieciństwie! Nasza działalność prowadzimy w oparciu o własne doświadczenia a także z ogromnym wsparciem ze strony lekarzy chirurgów i dietetyków zajmujących się chirurgicznym leczeniem otyłości.

List do Ministra Zdrowia

statut Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO

 

Facebook