zostań członkiem Stowarzyszenia

NApisz do nas po deklaracje członkowska,wypełnij i odeslij do nas lub przynies na spotkanie Grupy Wsparcia

Oplata czlonkowska roczna w wysokosci 20 zł

nr konta Bank PeKaO

0212404722111100106492594

 

KONTAKT

+48  780 022 204

ul.Dobrowolskiego 21

30-394 Kraków

e-mail grupa@chlo.com.pl